hlavní logo

PORADENSTVÍ - PSYCHOTERAPIE
Mgr. Martina Habrová

Nabízím Vám tyto poradenské a psychoterapeutické služby:

Konzultace

Forma spolupráce není nijak limitována – je možná jak individuální, tak párová či rodinná terapie. Ke každému klientovi přistupuji individuálně podle jeho potřeb. Samozřejmostí je zachování důvěrnosti sděleného, bez Vašeho souhlasu nedělám nikde žádné záznamy.

Běžná délka konzultace je 50 minut, je ale možné se domluvit i jinak.

Délka spolupráce, frekvence setkávání a vše potřebné se domlouvá na prvním setkání, někdy pomůže i jednorázová konzultace.

Konzultaci lze domluvit telefonicky či e-mailem. Cena za konzultaci je 800Kč.

Objednací lhůty se pohybují rámcově okolo 1 - 2 týdnů.

Pokud byste potřebovali zrušit setkání, udělejte to prosím včas, uvolníte termín někomu jinému. Storno poplatky jsou ve výši 50% celkové ceny v případě zrušení schůzky v den, na který byla dojednána.

O mně

moje foto

Mám pět dětí, syny i dcery, a jsem podruhé vdaná.

Studovala jsem Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a Pedagogickou fakultu MU v Brně. Absolvovala jsem dynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii (model SUR), pracuji pod supervizí PhDr. Langošové a Mudr. Pinďákové.

Během své praxe jsem působila jako učitelka na základních i středních školách, pracovala se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, s poruchami autistického spektra a s různými jinými typy zdravotního postižení.

V letech 2007 - 2012 jsem pracovala v Diakonii ČCE jako sociální pracovnice, odborná poradkyně v oblasti asistivních technologií a alternativní komunikace, speciální pedagožka a psychoterapeutka. Součástí této práce byla i spolupráce s institucemi věnujícími se rané péči, zdravotnickými zařízeními i zařízeními sociálních služeb, vedení odborného semináře Informační a komunikační technologie na Pedagogické fakultě UK v Praze.

V současné době se věnuji pedagogické a lektorské činnosti pro různé organizace a psychoterapii.

Kontakt

 775 264 545
  martina.habrova@gmail.com
  Pšenčíkova 681/10, Praha 12 - Kamýk

Mapa